Categorie archieven: Website

Gemeentebelangen Leeuwarden

Gemeentebelang wil graag uw mening weten. Daarom bezoeken wij als bestuur, fractie, schaduwfractie en lijstkandidaten vergaderingen van velerlei disciplines zoals wijkpanels, dorpsbelangen, ondernemersverenigingen en bijeenkomsten van algemeen belang. Als er zaken zijn die ons ter ore komen via andere kanalen dan nemen wij, als het mogelijk is, contact met u op.