Het creëren van een sterke betrokkenheid van medewerkers is essentieel voor het succes van een organisatie. Een bedrijfsfilm kan een krachtig instrument zijn om deze betrokkenheid te vergroten. Daarnaast kan een bedrijfsfilm helpen de afstanden binnen de organisatie te overbruggen. In dit artikel bespreken we de positieve impact van een bedrijfsfilm op de medewerkersbetrokkenheid en samenwerking tussen afdelingen.

1. Oorzaken van afstand binnen organisaties

Voordat we ingaan op de rol van een bedrijfsfilm, is het belangrijk om de meest voorkomende oorzaken van afstand binnen organisaties te begrijpen. Enkele veelvoorkomende oorzaken zijn:

  1. Gebrek aan communicatie: Onvoldoende communicatie tussen management en medewerkers of tussen verschillende afdelingen. Dit kan leiden tot een gevoel van afstand en onduidelijkheid.
  2. Silo-mentaliteit: Wanneer afdelingen geïsoleerd werken en er weinig interactie en samenwerking is, ontstaat er afstand. Dit kan leiden een gebrek aan begrip en verbondenheid tussen medewerkers.
  3. Gebrek aan transparantie: Het ontbreken van transparantie over bedrijfsdoelstellingen, besluitvormingsprocessen en andere belangrijke informatie kan het gevoel van afstand vergroten en medewerkers demotiveren.
Medewerker van Topic Media bezig met een training voor het verbeteren van de salesorganisatie
Medewerker van Topic Media bezig met een training

2. Het belang van een bedrijfsfilm

Een bedrijfsfilm kan fungeren als een belangrijke schakel om afstand te verkleinen en medewerkersbetrokkenheid te vergroten. Hier zijn enkele manieren waarop een bedrijfsfilm kan helpen:

  1. Creëren van een gedeelde visie: Een bedrijfsfilm biedt de mogelijkheid om de visie, missie en waarden van de organisatie op een visueel aantrekkelijke en boeiende manier te presenteren. Dit helpt medewerkers een gemeenschappelijk begrip te ontwikkelen en zich verbonden te voelen met de organisatie.
  2. Versterken van interne communicatie: Een bedrijfsfilm kan dienen als een effectief communicatiemiddel om belangrijke boodschappen over te brengen aan medewerkers. Het kan worden gebruikt om bedrijfsupdates, nieuwe initiatieven, successen en andere relevante informatie te delen. Dit bevordert transparantie en vermindert het gevoel van afstand.
  3. Stimuleren van samenwerking en betrokkenheid: Door medewerkers uit verschillende afdelingen en niveaus van de organisatie te betrekken bij de productie van de bedrijfsfilm, kan een gevoel van teamwork en samenwerking worden gecreëerd. Dit helpt de silo-mentaliteit te doorbreken en versterkt de onderlinge relaties.
Medewerkers van Trusted Shops
Medewerkers van Trusted Shops

3. Belangrijke elementen in een bedrijfsfilm

Bij het maken van een bedrijfsfilm zijn er enkele essentiële elementen die in beeld moeten worden gebracht om effectief te zijn:

  1. Mensen en cultuur: Het tonen van medewerkers in verschillende functies en teams, samen met hun ervaringen en successen, draagt bij aan het creëren van een gevoel van betrokkenheid.
  2. Bedrijfsprocessen en samenwerking: Het visualiseren van bedrijfsprocessen, samenwerking tussen teams en afdeling overstijgende projecten laat zien hoe de organisatie werkt en benadrukt het belang van samenwerking.
  3. Impact op klanten en maatschappij: Het in beeld brengen van de impact van het werk van de organisatie op klanten en de bredere maatschappij, kan medewerkers trots maken en hun betrokkenheid vergroten.
Medewerkers van Achmea in overleg met Mireille Veenhuis van Merkwaardig Verschil

Conclusie: Een bedrijfsfilm is een waardevol instrument om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en afstand tussen medewerkers en verschillende afdelingen te overbruggen. Door het creëren van een gedeelde visie, het versterken van interne communicatie en het bevorderen van samenwerking, kan een bedrijfsfilm de organisatie helpen om een hechte en betrokken werkomgeving te creëren. Door de juiste elementen in beeld te brengen, zoals mensen en cultuur, bedrijfsprocessen en samenwerking, en impact op klanten en maatschappij, kan een bedrijfsfilm een krachtig instrument zijn voor het vergroten van medewerkersbetrokkenheid en het overbruggen van afstanden binnen de organisatie.

Meer weten?

Bel 06 13 34 05 92‬ of laat je telefoonnummer achter!