Als foto- en videograaf ben ik tijdens een shoot niet alleen bezig met het vastleggen van beelden, maar ook met het zorgvuldig omgaan met de privacy van de mensen voor de lens. Mijn werk speelt zich namelijk geregeld af in gevoelige omgevingen zoals medische instellingen en scholen. In dit artikel deel ik mijn inzichten over hoe ik als professional omga met privacy, met specifieke aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wat is de AVG?

De AVG is een Europese wetgeving die in 2018 van kracht is gegaan om de privacy van individuen binnen de Europese Unie te beschermen. De AVG stelt specifieke eisen aan het vastleggen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook gegevens zoals gezichtskenmerken, kleding, of gedrag.

Foto’s en video’s waarop mensen herkenbaar in beeld komen, zijn persoonsgegevens. Dit betekent dat de AVG ook van toepassing is op deze beelden.

Voorbeeld van het onherkenbaar in beeld brengen van mensen tijdens opnames voor de Nederlandse Veiligheidsbranche door gebruik van scherptediepte

De AVG en beeldmateriaal

De AVG stelt specifieke eisen aan het vastleggen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens die worden verkregen door middel van beeldmateriaal. Deze eisen zijn er om de privacy van de mensen die in beeld komen te beschermen.

De belangrijkste eisen van de AVG voor beeldmateriaal zijn:

  • Toestemming: Toestemming is nodig van de mensen die in beeld komen, voordat hun foto’s of video’s mogen worden gebruiken.
  • Transparantie: Mensen die in beeld komen moeten vooraf worden geïnformeerd over het doel van de opnames en hoe de beelden worden gebruikt.
  • Beveiliging: De beelden moeten zijn beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
Bij het filmen van kinderen is altijd toestemming van de ouders of wettelijke voogden nodig, zoals voor de opnames in een klaslokaal voor Elan Onderwijsgroep.

Herroepingsrecht

Naast het recht om toestemming te geven, hebben mensen ook het recht om hun toestemming in te trekken. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door de persoon die in beeld komt.

Ik informeer de mensen die in beeld komen altijd over hun herroepingsrecht. Als iemand zijn of haar toestemming intrekt, mag ik de beelden van die persoon niet meer gebruiken. Ik moet de beelden verwijderen uit mijn bestanden en ik kan ze niet meer publiceren.

2. De impact van de AVG in de praktijk

De AVG heeft een impact op mijn werk. Ik moet er rekening mee houden dat de mensen die ik fotografeer of film, mogelijk hun privacy willen beschermen.

In de praktijk betekent dit dat ik soms extra voorzichtig moet zijn. Bijvoorbeeld, als ik in een ziekenhuis aan het werk ben, waar privacy van het grootste belang is. In dat geval neem ik extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de mensen die in beeld komen, niet herkenbaar zijn.

Bij opnames in het MUMC+ was het extra belangrijk om mensen onherkenbaar in beeld te brengen.

3. Waarom vind ik privacy belangrijk?

Iedereen het recht heeft om zijn of haar persoonlijke leven te beschermen. Als foto- en videograaf heb ik de mogelijkheid om mensen te fotograferen of filmen op momenten waarop ze zich kwetsbaar voelen. Ik vind het belangrijk om deze mensen met respect te behandelen en hun privacy te respecteren.

4. Hoe ga ik om met privacy?

Het vragen om toestemming

Idealiter vraag ik om schriftelijke toestemming. Een kort formulier waarop mensen akkoord gaan met het gebruik van de beelden biedt transparantie en zekerheid. Mondelinge toestemming wordt echter in de meeste gevallen ook als voldoende beschouwd. In het geval van minderjarigen is schriftelijke toestemming van ouders of wettelijke voogden een absolute prioriteit.

Voorafgaande afstemming en vriendelijke benadering

Bij elke opname is mijn eerste stap om met eventuele omstanders te overleggen. Een vriendelijke benadering is cruciaal. Ik leg duidelijk uit wie ik ben, wat het doel is van de opnames en hoe de beelden gebruikt zullen worden.

Respect voor het recht om niet in beeld te komen

Iedereen heeft het recht om niet in beeld te komen en dat begrijp ik volledig. Als iemand besluit om niet deel te willen nemen, respecteer ik hun keuze en zorg ik ervoor dat deze persoon niet in beeld wordt gebracht.

Soms willen mensen wel worden gefilmd, zoals tijdens opnames voor Keep Food Simple, mits hun gezicht niet herkenbaar in beeld komt.

Het respecteren van privacy is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een ethische keuze. Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van de mensen die ik fotografeer of film. Door open communicatie, het verkrijgen van toestemming, het respecteren van het recht om niet in beeld te komen en het respecteren van het herroepingsrecht, bouw ik niet alleen krachtige visuele verhalen, maar ook duurzame relaties gebaseerd op wederzijds begrip en respect .

Meer weten?

Bel 06 13 34 05 92‬ of laat je telefoonnummer achter!