In de snel veranderende zakelijke omgeving is naleving van regelgeving van belang voor elk bedrijf. Het informeren van medewerkers over de laatste veranderingen in regelgeving is echter vaak een uitdaging. Traditionele schriftelijke communicatie kan saai en tijdrovend zijn, waardoor het moeilijk is om de aandacht van jouw werknemers te trekken. Maar er is een oplossing die zowel boeiend als effectief is: video. In dit artikel ontdek je hoe verschillende soorten video’s, zoals voorlichtingsvideo’s en trainingsmateriaal, bedrijven kunnen helpen bij het informeren over veranderingen in regelgeving.

1. Voorlichtingsvideo’s: heldere en beknopte informatie

Voorlichtingsvideo’s zijn korte en beknopte video’s die medewerkers informeren over veranderingen in regelgeving. Deze video’s worden gebruikt om de belangrijkste punten van nieuwe wetten, voorschriften of beleidsmaatregelen over te brengen. Het gebruik van visuele elementen en sprekende stemmen in de video kan complexe juridische taal vertalen naar begrijpelijke concepten. Het resultaat is een heldere en boeiende manier om werknemers op de hoogte te stellen van wijzigingen die van invloed zijn op hun werk.

Screenshot uit een video voor Boston Scientific
Voorlichtingsvideo van Boston Scientific over medische toepassingen

2. Interactieve trainingsvideo’s: kennis versterken

Trainingsvideo’s bieden een diepgaandere benadering van het begrijpen van nieuwe regelgeving. Interactieve trainingsvideo’s kunnen quizzen, scenario’s en oefeningen bevatten om de kennis van werknemers te testen en te versterken. Door werknemers actief te betrekken bij de training, ontwikkelen ze een beter begrip en kunnen ze zich beter voorbereiden op de implementatie van de wijzigingen. Bovendien kunnen deze video’s op elk moment en vanaf elke locatie worden bekeken, waardoor medewerkers de flexibiliteit hebben om hun training af te stemmen op hun eigen schema.

3. Case study video’s: praktische toepassing van veranderingen

Case study video’s geven werknemers voorbeelden van hoe naleving van regelgeving in de praktijk wordt gebracht. Dit soort video’s kan echte situaties en scenario’s bevatten waarin naleving succesvol wordt toegepast. Ook situaties waarin naleving juist wordt verwaarloosd kunnen worden getoond, met de bijbehorende gevolgen. Door praktische voorbeelden begrijpen medewerkers beter hoe regelgeving hen, hun collega’s en het bedrijf als geheel beïnvloedt.

AED plakkers tijdens reanimatie training
AED training van De Veiligheidsmakers

4. Geanimeerde video’s: complexiteit vereenvoudigen

Sommige regelgevingswijzigingen kunnen erg complex zijn en het is niet altijd eenvoudig om ze in tekstvorm uit te leggen. Geanimeerde video’s kunnen van pas komen in dergelijke situaties. Door het gebruik van animatie kunnen abstracte concepten worden omgezet in beelden die gemakkelijker te begrijpen zijn. Deze visuele manier van uitleg kan werknemers helpen de impact van de wijzigingen beter te begrijpen en tegelijkertijd hun interesse vast te houden.

5. Herinneringsvideo’s: kennis over regelgeving opfrissen

Ten slotte kun je herinneringsvideo’s gebruiken om de kennis van medewerkers op te frissen en hen eraan te herinneren hoe ze in overeenstemming moeten handelen. Immers, nieuwe regelgeving kan na verloop van tijd vervagen in de gedachten van werknemers. Je kunt deze video’s periodiek verspreiden om de naleving van regelgeving op lange termijn te waarborgen.

Video’s kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om medewerkers op de hoogte te brengen van wijzigingen in regelgeving. Of het nu gaat om voorlichtingsvideo’s, interactieve trainingsvideo’s, geanimeerde video’s, case study video’s of herinneringsvideo’s. Elk type video kan bijdragen aan een beter begrip en naleving van regelgeving binnen het bedrijf. Je kunt video’s combineren met andere communicatiekanalen, zoals e-mails en intranet, om jouw medewerkers goed geïnformeerd en up-to-date houden over de nieuwste regelgeving.

Dus, als jouw bedrijf zich bezighoudt met naleving van regelgeving, overweeg dan om video’s te integreren in uw communicatiestrategie. Het kan een positieve invloed hebben op de betrokkenheid, het begrip en de prestaties van jouw medewerkers met betrekking tot de regelgevingswijzigingen. Meer weten? Neem contact op!

Meer weten?

Bel 06 13 34 05 92‬ of laat je telefoonnummer achter!